top of page

مظاهره چيان برای دوری از طالبان در داخلي حرکت می کنند

پس از ممنوعیت نيمه يي تظاهرات توسط طالبان، مظاهره چيان افغان راه های جدیدی برای جلب توجه به هدف هايي خود یافته اند

16 Nov 2021


تصویر برگرفته از توییتر، عکس زنان تظاهرات كننده از داخلي خانه پس از توقف تظاهرات توسط طالبان در کابل.


در چند هفته گذشته تظاهرات متعددی به رهبری زنان در تعدادی از نقاط افغانستان برگزار شد که ادامه يي روندی که در هفته ‌های اخیر مشاهده شد ادامه داد، تظاهرات برای اولین بار در بامیان برگزار شد، با ویدئویی که گروه کوچکی از معترضان را نشان می داد که از زنان خواستند تا از جامعه افغانستان خارج نشوند و مكاتب و پوهنتون های دخترانه دوباره باز شوند. تظاهرات در چندین مکان در کابل نیز برگزار شد.


در حالی که تعداد مظاهره چيان نسبتاً بسیار کم است، به نظر می رسد که طالبان همچنان در تلاش برای سرکوب مظاهره چيان تحت رهبری زنان هستند. افغان وتنس توانسته بود حادثه ای را در کابل بررسی کند که در آن طالبان از یک کاروان بزرگ برای مسدود کردن معترضان استفاده کردند و دلیل آن را تهدیدي امنیتی خواندن، دو ویدئوی کوتاه منتشر شده در شبکه های اجتماعی، کاروان توییتر و نیروها را در توئیتر معترضان نشان می دهد. افغان وتنس موقعيت تظاهرات را به جاده دارالامان مقابل شفاخانه کیور و شفاخانه زنان کابل پيوست داده اند.


شکل اول: تأیید محل اعتراض هنوز از ویدیوی مظاهره چيان به سمت چپ، در مقایسه با تصویر فیسبوک شفخانه کیور به سمت راست.

شکل دوهم: موقعیت جغرافیایی کاروان طالبان و مظاهره چيان زن كي مسدود شده است.


به دنبال حوادث متعدد طالبان که مظاهره هايي عمومی را به‌ ویژه آن‌ هایی که توسط زنان رهبری می‌شوند مختل می‌کنند، فعالان شروع به استفاده از چل هايي جدید برگزاری تظاهرات در محیط‌ های سرپوشیده در فضاهای خصوصی مانند خانه ها و ادارات کرده‌ اند، و این تصاویر ها را در شبکه ‌های اجتماعی به اشتراک می‌ گذارند تا جلب توجه کنند.در حالی که این روند در هفته گذشته ظاهر شد این هفته شاهد نمونه هایي قابل توجه تری بود، از جمله مظاهره روزنامه نگاران در کابل که خواستار آزادی بیان بودند، و مظاهره در کابل که خواستار دوباره باز كردن مكتب هايي دخترانه بود، بخشی از کمپین (پين پت) ، یک گروه داوطلب متمرکز بر آموزش، حساب توییتر پين پت تصاویر متعددی را از مبارزان در حال برگزاری تظاهرات کوچک و فردی در فضاهای خصوصی منتشر کرد.

در ماه سپتمبر طالبان برای تشدید مقررات خود را در مورد مظاهره اقدام کرد، و هرگونه تظاهراتی را که مورد تایید این گروه نباشد ممنوع کرد، این شامل خودي جماوري و همچنین هر شعاری است که استفاده می شود. طالبان هشدار داد که کسانی که قبل از هرگونه مظاهره موفق به کسب اجازه نامه نشوند با عواقب قانونی سختی مواجه خواهند شد.


از زمان سقوط کابل در ۱۵ اګست تظاهرکنندگان برای حقوق زنان و آزادی های بیشتر به طور کلی تر مبارزه کرده اند. با هرحال آنها ږیاتروخت با خشونت و مقاومت جنگجویان طالبان مواجه شده اند، که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ازډنډه ها ، شلاق ها و مهماتي راستين علیه مظاهره چيان استفاده کرده اند.


با وجود محدودیت‌ ها مظاهره ها نشانه‌ ای از ناپدید شدن به این زودی‌ ها در افغانستان نشان نمی ‌دهند، آنها فقط در فضاهایي خصوصی و همچنین در مکان ‌های عمومی برگزار می‌شوند.

ramin-labisheh-RznGbD7VAg8-unsplash.jpg
bottom of page